Hiện tại

       Chi bộ Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp Cần Thơ được hình thành năm 1998, trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính đảng Tp Cần Thơ. Từ 1 chi bộ khi thành lập chỉ có 03 đồng chí, đến nay Chi bộ Bệnh viện đã có 25 đảng viên

       Chi bộ là hạt nhân, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của bệnh viện

       Chi bộ luôn chú trọng nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, giáo dục tư tưởng chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, viên chức bệnh viện

       Chú trọng lãnh đạo việc giáo dục, nâng cao y đức và trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể bệnh viện, tạo động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh hoạt động của chi bộ

 

Thông báo


Tìm kiếm

thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI